Dauwtrappers

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Gelieve nota te nemen van het reglement vooraleer volgend formulier in te vullen en door te sturen.

Reglement

  Naam: (*)
  Voornaam: (*)
  Straat + Nr
+ Bus:
(*) Nummer (*) Bus
  Post Nr : (*) Gemeente: (*)
  Telefoon / GSM: (*)
  Rijksregisternummer: (*)
  E-mail : (*)
  Geboortedatum : (*)
  Actief lid en betaal hierbij € 85: ja nee  

Ik verklaar mij akkoord met het reglement.(*)

 
Inschrijving gezinsleden.(gratis)        Opgelet gezinsleden moeten hetzelfde domilcilieringsadres hebben!
 
  Naam en voornaam:
  Rijksregisternummer:
 
  Naam en voornaam:
  Rijksregisternummer:
 
  Naam en voornaam:
  Rijksregisternummer:
 
  Naam en voornaam:
  Rijksregisternummer:
 
(*) = Verplichte velden